Thiết bị trình chiếu

Màn chiếu điện tử Apollo 70"x70"

Màn chiếu điện tử Apollo 70"x70"

1,780,000 VNĐ

Chi tiết
Máy chiếu Epson EB-X400

Máy chiếu Epson EB-X400

10,500,000 VNĐ

Chi tiết
Thiết bị trình chiếu Logitech R800

Thiết bị trình chiếu Logitech R800

1,399,000 VNĐ

Chi tiết
Thiết bị trình chiếu Logitech R500

Thiết bị trình chiếu Logitech R500

779,000 VNĐ

Chi tiết
Máy chiếu SONY VPL-EX570

Máy chiếu SONY VPL-EX570

22,900,000 VNĐ

Chi tiết
Màn chiếu điện tử Apollo 84"x 84"

Màn chiếu điện tử Apollo 84"x 84"

2,070,000 VNĐ

Chi tiết
Máy chiếu Epson EB-X06

Máy chiếu Epson EB-X06

11,599,000 VNĐ

Chi tiết
Máy chiếu PANASONIC PT-LB303

Máy chiếu PANASONIC PT-LB303

11,990,000 VNĐ

Chi tiết